Velkommen til
Bjerkvik skole
Narvik kommune

Grunnskoler
Frydenlund v.g
Oscarborg v.g
Solhaugen v.g
Videregående skoler
Universiteter og høyskoler

 

Telefonkatalogen
Telefonkataloger utenl.
Norsk kalender
Narvik kommune
Søkemotorer

Viten programmer
Været i Bjerkvik
Tidevannet i Narvik


Click for Narvik, Norway Forecast       
Værmelding


Narvik kommune

                                   Bjerkvik skole      Telefon: 76912400     Faks: 76912401


Skolen er en kombinert 1-10 skole.

Skolen har for skoleåret 2007 / 2008 16 klasser: 10 på barnetrinnet og 6 på ungdomstrinnet.
Antall elever: 276, herav 170 på barnetrinnet og 106 på ungdomstrinnet.
Skolen har skolefritidsordning (SFO) med barn fra 1. - 4. klasse. Antall barn i SFO: 35.
Område - ledelse for Bygg & eiendom er også lokalisert til Bjerkvik skole.
Beliggenhet: Skolen ligger sentralt i Bjerkvik. Skoleplassen er stor og har gode muligheter for
div. aktiviteter.
Svømmehall: -i tilknytning til skolen er det bygd egen svømmehall med 25 m-basseng.
Svømmehallen benyttes i den vanlige undervisninga.

Ta en tur innom:
Krigshistorie        Bjerkvik 1906...2000       Skolehistorie       Bilder fra fjellene      
Bjerkviksangen

Sidene er laget av:
Magnor Fjellheim   Send gjerne tips.