Bilder av Bjerkvik.

Klikk på bildene for å få større format.

Fotograf: Karl Knudsen. Bildene lagt ut med tillatelse av Narvik sparebank i Bjerkvik
Tekst til bildene: Grener Grenersen

Medby. Bildet er tatt fra øst. Storfjellet i bakgrunnen.
1. Magnus Ingebrigtsen 2. Hans Eidissen 3. Markus Øverland 4. Jentoft Møller

Bjerkvik 1916
1. Ellen- stua -Ellen Danielsen    2. Konrad Johansen   3.Jakob Danielsen
4.Bjerkvik kirke og skole 1913    5. Oskar Johansen   6. Abel Eriksen, Prestjord
7. Lauritz Andreassen    8. Hilmar Storø   9. Peder Hansen. Nybakken   10 Lars Jakobsen
11  K.A. Høyer-Bakeri   12. Larsgården - Isak Lars Salamonsen Bygget i 1860
13 Dybfestgården. Gjestgiveri fra 1790

Bjerkvik 1920
1.   Bjerkvik kirke og skole 1913    2. Johan Olsen    3. Oskar Johansen   4. Lauritz Andreassen
5. Hilmar Storø   6 Lars Jakobsen   7. Baker Høyer
8. Lars Salamonsen Bygget i 1860, fra 1920 Jakob Ingebrigtsen   
9 Dybfestgården- Gjestgiveri fra 1790. Bakeri og handel
10 Herjangen Meieri Nanna Håker    11.Jens Edvard Grenersen- Bak sees Løften huset
12 Peder Hansen Nybakken

Bjerkviks bebyggelse skutt i brann av allierte krigsskip den 13 mai 1940

Bjerkvik 1951
1. Ungdomshuset    2. Rapet    3. Tysk komandantur    4. Normann gården

Bjerkvik 1956
1. Hansen Kaia 205m    2. Isak-kaia    3. Heving av tysk ubåt. U-64    4. Tysk lager

Flere bilder av Bjerkvik