Skolehistorie
av
Roald Aas
Før første verdenskrig var det ingen permanente skolehus i bjerkvikområdet. Det var omgangsskole hvor læreren flyttet omkring med elevene og underviste på gårdene i bygda. Skoletida var svært kort sammenlignet med forholdene i 2000. Fagene var hovedsakelig religion, regning og norsk (som nesten var det samme som dansk).

Det første skolehuset ble oppført i Vassdalen i 1914 og det ble brukt til 1940. Skolehuset her ble ødelagt under krigshandlingene. Her ble det bygd ny skole i 1952. I 1914 ble det oppført kirke i Bjerkvik. Den var ganske stor og kunne anvendes slik at det ble klasserom for barna i bygda når det ikke var kirkelige handlinger. I tillegg ble det fortsatt benyttet privathus til undervisningen. Skoletida var mye kortere enn i dag.

Sist i 30 - årene ble det oppført ett skolehus i nærheten av kirka, men det var knapt nok tatt i bruk før det ble skutt i brann 13. april 1940. Under okkupasjonen fortsatte undervisningen hjemme hos læreren som var Hans Normann på Bjørkvang. Under okkupasjonen kom det i 1942 en del halvfabrikerte hus fra Sverige. Dette for å erstatte litt av det som hadde brent ned under redselsnatta. Blant disse husene var et større hus som ble kalt "Barnas hus" som ble nyttet til undervisning. Det rommet 3 klasserom, men ble også benyttet til privathus i tillegg.

I 1953 var det nye skolebygget ferdig. Det ble senere kalt "Rødskolen". Fortsatt var "svenskehuset" ovenfor der hotellet ligger i dag, benyttet til undervisning. Dette "Barnas hus" eller "svenskehuset" ble senere benytte til lærerboliger. I 1960 ble den såkalte småskoleføya ferdig.

I 60 årene ble skoletida utvidet til 9 år og "Rødskolen" ble for liten. Nytt ungdomsskolebygg stod såpass ferdig at det kunne tas i bruk i 1967. Dagens praksisavdeling ble først benyttet til vanlige klasserom for ungdomsskoleelevene. Først et par år senere var bygget helt ferdigstilt. Her var det 6 klasserom, bibliotek, gymsal med med scene. Sauna var også på plass. I praksisavdelingenvar det sløydsal, handarbeidssal, tegnesal, musikkrom, skolekjøkken og naturfagrom. I tillegg et par mindre rom. Barna koste seg i de nye lokalitetene.

Svømmehallen var ferdig til bruk i 1979. Under denne er det innredet styrketreningsrom + skytebane. Egen fløy for 6 åringene og SFO var ferdig i 1997.

Tilbake