Tirpitz

Historikk:
Byggestart på Tirpitz i Kiel var den 2. november 1936. Båten ble sjøsatt den 1. april 1939.
Den 19. og 20.juli 1940 ble den utsatt for et mislykket RAF angrep. 25. februar 1941ble Tirpitz satt i tjeneste og en måned senere testet.
Mellom 14. og 17. januar 1942 ble Tirpitz forflyttet til Norge og stasjonert i Fættenfjord like nordenfor Trondheim. Den 2. juli 1942 ble den forflyttet nordover til Altafjord og var hele tiden en trussel mot konvoier. Den ble utsatt for et mislykket angrep fra en russisk Ubåt k-21 mens den var på tokt i Nordishavet.
Tirpitz ble så den 8. juli 1942 forflyttet sørover til Bogen i Ofoten. Her lå den til 23. oktober samme år, da den dro tilbake til Fættenfjord for videre forbedringer. Her ble den utsatt for angrep.
Den 11. mars 1943 kom Tirpitz tilbake til Bogen. Etter et opphold ble så Tirpitz forflyttet til Kåfjord, og var derfra med på angrepet mot Spitzbergen sammen med Scharnhorst.( 6.-9. sept).

Den 3. april utsettes den for et alvorlig angrep av fly fra Hangarskip. 15 direkte treff. Store skader, 122 døde og 316 sårede.
Tirpitz blir nå utsatt for en rekke angrep av Barricuda og Corsair + Hellcat bombere.Ubetydelige skader. Den 15. sept. 1944 ble Tirpitz utsatt for flyangrep av 27 Lancaster bombers med 27 "Tallboy" bomber på hver 5400 kg. En bombe treffer baugen og påvirker sterkt sjødyktigheten til Tirpitz.
15. oktober 1944 blir Tirpitz forflyttet til Håkøya like ved Tromsø. Den 12. november 1944 kommer det siste og avgjørende flyangrepet. Operasjon "Catechism" utført av Royal Air Force, 32 Lancaster bombefly med 29 Tallboy bomber. To direkte treff som fører til eksplosjoner i ammunisjonsmagasinene. 1204 av mannskapet blir drept. 806 overlever, mens 82 blir reddet ved å skjære seg inn gjennom skutesiden.

 

Tonnasje
42200 tonn
Lengde 251m
Dypgående 10,6m
Effekt på turbinene 163026 Hk
Hastighet 30,6 knop
Pansertykkelse Mellom 300mm og 360 mm
Bemanning ca 2400

 

Bevæpning:

8 stk. 38 cm kanoner, rørlengde 17,86 m. Hver granat veide 800 kg, utg. hastighet 820 m/sek og rekkevidden var 36510 m. Skytevinkel -8 til + 35 grader

12 stk. 15 cm kanoner, rørlengde 8,25 m. Hver granat veide 45,3 kg utg. hastighet 875 m/sek og rekkevidden var 23000 m. Skytevinkel -10 til + 40 grader

Luftartelleri: 16 stk. 10,5 cm kanoner, rørlengde 6,825 m. Hver granat veide 15,1kg, utg. hastighet 900 m/sek og rekkevidden var 17700 m. Skytevinkel 85 grader

16 stk. 3,7 cm kanoner, rørlengde 3,071m. Hver granat veide 0,745 kg utg. hastighet 1000 m/sek og rekkevidden var 6750 m. Skytevinkel 80 grader

78 stk. 2 cm kanoner, rørlengde 0,9m. Hver granat veide 0,132 kg, utg. hastighet 900 m/sekog rekkevidden var 4800 m. Skytevinkel 90 grader

I tillegg hadde Tirpitz 24 torpedoer.

Tirpitz i Bogen, Svalbard , Alta og Tromsø

Illegalt bilde tatt i etterretningsøyemed. Inerst i Bogen:Admiral Hipper. Hogd opp i 1948-1952

Tirpitz til venste. I forgrunnen en Zerstörer Bak. Admiral Hipper. Foto: Peder Fjellheim

Tirpitz lå lenge nedenfor Strandfjellet

Et inntrykk av kanonløpet

Tirpitz ligger innenfor ubåtnett

Tirpitz i formasjon

Tirpitz skyter mot Longyearbyen

Flyangrep mot Tirpitz

Bombekrater

Tirpitz senket ved Håkøya utenfor Tromsø

Senket 12. nov.1944 av "Tallboy" bomber.
Båten lå da ved Håkøya utenfor Tromsø.

Trygve Lambertsen bygger modell av Tirpitz
Se egen side


Tilbake til historie