Bearbeidet av Stine Langnes

Da vi kom hjem fra turen så var det nok mange som hadde blandende følelser og tanker.
Vi laget 4 spørsmål og lot klassen svare på disse. Her følger et utdrag av svarene.

Hva husker du best ifra turen; dette var et spørsmål som ble stilt. Her var det mange delte meninger som dette: Mange husker en historie som vår reiseleder fortalte da vi var inne i konsentrasjonsleiren Ravensbrück. Hun fortale om en kvinne som hadde født et barn der inne og hadde klart å gjemt det der inne en stund, men en dag så fant en ss - soldat barnet under en benk. Hun tok barnet etter føttene og slengte det levende inn i en ovn inne i arbeidsbrakken…

Det var også mange som husket opplevelsen som vi fikk inne i saltgruvene som var helt enorm. Ellers så var det alle konsentrasjonsleirene som vi besøkte og klassen fra Abildsø i Oslo som vi reiste sammen med.

Nevn en positiv opplevelse fra turen:

Mange nevnte handleturen i Krakow, der var det som sagt veldig billig!! Andre mente at en positiv opplevelse var å være sammen med den andre klassen og bussturene. Også det fine hotellet i Krakow var en positiv opplevelse Det var også noen som mente at det var positivt å ha med et tidsvitne på turen. Nevn noe negativt med turen:

Her var det ikke så mange forskjellige meninger, mange syntes at det å stå opp tidlig var litt tungt L Noen syntes at maten vi fikk var noe annerledes enn den som vi får hjemme, men det er nok noe som vi må venne oss til når vi er på tur! Ellers så var det ikke så mye negativt, for som sagt dette var en kjempe tur!!!! Og det siste spørsmålet var veldig originalt, om vi vil anbefale denne turen til andre:

Her var det ingen tvil om hva som var svaret. JA !!! Selvfølgelig vil vi anbefale denne turen. Det var kjempe artig og masse å oppleve. Særlig lærerikt var det å besøke de forskjellige fangeleirene. En stor opplevelse mener mange elever. Vi anbefaler denne turen på de varmeste!!! Men det var da noen som ikke hadde lyst til å anbefale den til andre, de mente da at dette var et program som ikke var opplagt for ungdommer da vi måtte stå opp tidlig. Også at vi ikke hadde så masse fritid…

Tilbake