Karl Bones


Karl Bones

Av Folke B. Andreassen

Karl M. Bones er født i 1913 på Bones i Salangsdalen. Vinteren 1939 / 1940 var Karl innkalt som nøytralitetsvakt i Finmark. Dette som et resultat av vinterkrigen mellom Sovjet og Finnland. Bataljonen som Karl Bones tilhørte møtte på Setermoen 15. desember 1939. I bataljonen var det hovedsakelig personell fra Ofoten og Sør Troms. Karl Bones tilhørte 4.kp.Mitraljøsekompaniet, under 1. bataljon Infanteriregiment nr 16. Han hadde stilling som børsemaker. Bataljonen drev under nøytelitetsvakten samøvelser under feltmesige forhold. Dette bidro sterkt til at disse avdelingene var forholdsvis godt rustet for de prøvelser de ble utsatt for etter krigsutbruddet. 9. april lå bataljonen på Setermoen og 14.april ble bataljonen dirigert til Salangsdalen.

Under krigshandlingene var Karl korporal oppsatt med pistol. Han syntes ikke dette var noe egnet våpen under de rådende forhold og dro ved første anledning hjem og hentet sin Krag Jørgensen. Hans lokalkunnskaper om terrenget og fjellene gjorde at han ofte ble benyttet som bataljonens spiss og speider. Når det var roligere tider arbeidet han som børsemaker. Verktøyet til dette var oppbevart i en kasse som ble dratt av hest. Dette fordi kassen var for tung til å bli dratt av en mann. Overnattingene fant sted under de mest kummelige forhold. Det var i snøhuler og under egnede steiner. Kampene ble som regel utkjempet på langt hold, 400 - 500 m. Dette p. g. av at tyskerne hadde besatt fjelltoppene noe som gjorde det nødvendig å bruke bombekastere og mitraljøser for å drive dem bort.

Karl har gitt 1 tysk mauser til Krigsminnemuseet i Narvik.

I april 1942 flyktet Karl sammen med tre andre over til Sverige. De rømte over Budalen. Tyskerne lå nede i dalen og holdt vakt og rømlingene måtte holde seg ovenfor skoggrensa helt under Klæten i 4 tida på natta. Tyskerne brukte hunder til vakt for å oppdage flyktningene. Først var det løshunder, men ettersom disse fort ble skutt av flyktninger, ble det senere brukt båndhunder. Karl og de tre andre flyktningene ble forfulgt av tyskere med slike hunder, men lokalkunnskapen til Karl var også nå til hjelp slik at de trygt kom seg over til Sverige uten å bli tatt. En del av krigen tilbragte Karl som soldat i Finland.
Karl Marolius Bones, døde den 06.09.03 kl. 1700 etter et kort sykeleie på Narvik sykehus

Klikk på bildene for større format.


Karl Bones holder vakt over tyske fanger.
På vei inn mot Kvernmo. Fjellet i bakgrunnen er H 509 (Snulketind). Det er ikke som
beskrevet i boka "Fjellkrigen" overgangen Gressdalen Vassdalen. Fangene er antagelig de som IR 16 tok mellom Britatind og Leigastoppen. Karl fortalte meg at fangene kunne være de som lå som oppklaringspost oppe på Storsteisaksla. Jeg har ikke funnet i rapporter eller bøker at det ble tatt fanger der. (Oddmar Fedreheim)

Tysk Mg skytter observerer. Bildet funnet på tysk soldat.

Som lokalkjent ble Karl Bones (midten) ofte benyttet til patruljetjeneste for å observere.

Ung tysker tatt til fange på Britatind.

Norsk soldat venter på hjelp

Slik kunne en bli fraktet ned fra fjellet.

Flere bilder

Tilbake til historie